روش های ارسال

روشهای ارسال کالا از داروخانه اینترنتی پرشیا  :

1-)  ارسال با پیک موتوری : فقط در شهر تهران و به درخواست مشتری امکان ارسال کالا با پیک موتوری می باشد نکته مهم این که در این روش حتما باید مبلغ سفارش قبلا بصورت اینترنتی پرداخت شده باشد .  هزینه پیک برای سفارشات کمتر از سه میلیون ریال برعهده مشتری بوده و مستقیما به پیک موتوری پرداخت خواهد شد ( هزینه ی سفارشات بیش از سه میلیون ریال برعهده فروشگاه است ) زمان تحویل در این روش حداکثر 24 ساعت یا یک روز کاری است و سفارشاتی که قبل از ساعت 12 ظهر ثبت شوند در همان روز تحویل مشتری خواهد شد برای تحویل در همان روز لازم است مشتری بصورت تلفنی شماره مرجع واریز (شماره ارجاع ) را به داروخانه اعلام نماید  .

2 -) ارسال با باربری : در خارج از شهر تهران و به درخواست مشتری سفارشات میتواند از طریق باربری ارسال شود و هزینه ی مربوطه همانند روش ارسال با پیک موتوری و بر مبنای شرکت باربری محاسبه خواهد شد . زمان ارسال در این روش حداقل دو روز و حداکثر چهار روز کاری است .

3-) ارسال با پست :  در این روش که از اطمینان بالایی برخوردار است ، کالا توسط پست جمهوری اسلامی ابران تحویل مشتری میگردد در این روش نیز میبایست مبلغ سفارش قبلا بصورت اینترنتی پرداخت شده باشد  . زمان ارسال در این روش مطابق با قوانین اداره پست بوده و بسته به اینکه مشتری درخواست پست عادی و یا پیشتاز نموده باشد متفاوت خواهد بود معمولا این زمان حداقل دو و حداکثر چهر روز کاری خواهد بود .

                                                                                     دکتر بابک برهانی مقدم

                                                                                      داروخانه پرشیا